logo pingan
logo cornerstone
鍚住部電動車之餘,車主們都要鍚住荷包啊!而家中國平安網上保險就為Cornerstone GO客戶送上HK$500網上汽車保險電子保費
禮券(推廣碼),車主只需於網上報價及投保時,輸入以下指定推廣碼,即可尊享電動車全保保費優惠!除咗接受大部份電動車型號投
保全保,當中包括Tesla全保,仲不限里數、無須里數證明及可提早三個月續保。最快5分鐘完成投保,輕鬆便捷!
code left
GIFT500CS
code right
中國平安網上汽車保險提供24小時網上即時報價及投保服務,投保過程中無須遞交任何文件,最快5分鐘完成投保,即時批核出單。
指定網上全保計劃更附有3重額外保障,包括車匙延伸保障、擋風玻璃保障及24小時路面緊急支援服務(如拖車/更換後備輪胎),
陪您沿路平安向前行!
*優惠受條款及細則約束
car graphic
btn
條款及細則:
1. 推廣優惠期至2024年1月31日。
2. 推廣碼只適用於透過中國平安保險(香港)網站 www.pingan.com.hk/smotor 投保網上汽車保險之客戶使用,並於保費高於港幣4,000元時,以作保費折扣用途。
3. 推廣碼不適用於中國平安保險(香港)有限公司的保單續保申請。
4. 推廣碼有效期至2024年6月30日,逾期無效。
5. 推廣碼不可轉讓或兌換現金或其他禮品。
6. 每次投保只可使用一個優惠碼。
7. 推廣碼不可與其他折扣優惠同時使用。
8. 中國平安保險(香港)有限公司 及Cornerstone EV Charging Service Limited有權在不事先通知客戶的情況下終止或修改此優惠。
9. Cornerstone EV Charging Service Limited及中國平安保險(香港)有限公司保留隨時修改本條款及細則的權利,並不另行通知客戶。任何對本條款及細則的修改將於修改後立即生效。
10. 如有任何爭議,Cornerstone EV Charging Service Limited及中國平安保險(香港)有限公司將保留最終決定權。

免責聲明:以上資料由中國平安保險(香港)有限公司提供。Cornerstone EV Charging Service Limited並非持牌保險中介人,亦不是中國平安保險(香港)有限公司的保險中介人。本宣傳資料只供參考之用,並不構成保險合約的一部分。
詳情請向中國平安保險(香港)有限公司查詢或查閱相關保單文件(包括產品小冊子及保單條款)。